🇩🇪 🇨🇿 22.10.2020 | Einreisebeschränkungen nach Tschechien bis 03.11.2020 | Vstupní omezení do České republiky do 3. listopadu 2020

Für die inhaltliche Richtigkeit der tschechischen Übersetzung wird keine Haftung übernommen. | Nejsem zodpovědný za správnost obsahu českého překladu.

🕑 Lesezeit: 3 Minuten | Čas na čtení: 3 minuty

„Seit dem 22. Oktober können … nur noch Reisen aus triftigen Gründen nach Tschechien erfolgen. Touristische Reisen sind nicht mehr möglich.“ – so steht es auf der Internetseite der Deutschen Botschaft in Prag.

„Od 22. října můžete cestovat do České republiky pouze z platných důvodů. Turistické výlety již nejsou možné.“ – tak je to na webu německého velvyslanectví v Praze.

Ausnahmen | Výjimky

  • Geschäftsreisen und Pendler zur Arbeit | cesty do zaměstnání či k výkonupodnikatelské činnosti (včetně pendlerů)
  • Transitreisen (Durchreisen durch Tschechien) | Tranzitní cestování (prochází Českou republikou)
  • Familienbesuche | Rodinné návštěvy
  • die Teilnahme an Hochzeiten oder Beerdigungen | účast na svatbách či pohřbech
  • Behördentermine und | Oficiální schůzky a
  • Reisen aus medizinischen Gründen | cesty k lékaři
Für weitere Informationen bitte das Bild anklicken.

Voraussetzung ist, dass Deutschland („Federal Republic of Germany“) von der tschechischen Regierung weiterhin als Land mit niedriger Gefährdung (grüne Kategorie) eingestuft wird.

Předpokladem je, aby Německo („Federal Republic of Germany“) bylo českou vládou nadále klasifikováno jako země s nízkým rizikem (zelená kategorie).

Die Grenze ist nicht geschlossen – Tankstellen und Duty Free haben geöffnet | Hranice není uzavřena – čerpací stanice a Duty Free jsou otevřené

Die Grenze von und nach Tschechien ist nicht geschlossen. Es gibt keine verstärkten Kontrollen an der Grenze. Die Einreise nach Tschechien und die Ausreise aus Tschechien ist für Deutsche nach deutschem Recht weiterhin möglich. Nach tschechischem Recht gibt es jedoch für Ausländer/Deutsche Einreisebeschränkungen. Bedenken Sie dies vor Grenzübertritt nach Tschechien❗

Für Deutsche gilt die 24-Stunden-Regelung. | Deutsche können sich für bis zu 24 Stunden im Ausland und somit auch in Tschechien aufhalten, ohne nach ihrer Rückkehr aus dem Ausland nach Sachsen einen Corona-Test durchführen zu müssen. Auch Quarantänemaßnahmen sind dann nach Einreise in Sachsen nicht nötig.

Hranice do az České republiky není uzavřen. Na hranici nejsou žádné zesílené kontroly. Podle německých zákonů mohou Němci stále vstoupit a opustit Českou republiku. Podle českých zákonů však existují omezení vstupu cizinců / Němců. Zvažte to před překročením hranice do České republiky

Pravidlo 24 hodin nadále platí pro Němce. | Němci mohou zůstat v zahraničí, a tedy i v České republice, až 24 hodin, aniž by po návratu ze zahraničí do Saska museli provádět koronový test. Po vstupu do Saska také nejsou nutná karanténní opatření.

Wichtiger Hinweis | Lesen Sie sich bitte die Informationen auf der Internetseite des tschechischen Innenministeriums (nur auf tschechisch und auf englisch), auf der Webseite des Auswärtigen Amtes und auf der Internetseite der Deutschen Botschaft in Prag durch.

Důležitá poznámka | Přečtěte si informace na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky (pouze v českém a anglickém jazyce), na webových stránkách Spolkového ministerstva zahraničí a na webových stránkách Německého velvyslanectví v Praze.

Bürgertelefone | Občan telefony

Aufgrund der aktuellen Entwicklungen sind im Landratsamt Bürgertelefone für Rückfragen eingerichtet. Diese sind unter den Telefonnummern 03501 515-1166 und 03501 515-1177 von Montag bis Freitag in der Zeit von 08.00 bis 18.00 Uhr erreichbar.

Vzhledem k aktuálnímu vývoji byly v okresním úřadu zřízeny telefony občanů pro dotazy. Lze je kontaktovat na telefonních číslech 03501 515-1166 a 03501 515-1177 od pondělí do pátku od 8:00 do 18:00.

Die neuesten Nachrichten zur weiteren Entwicklung der Coronalage in Pirna und im Landkreis erhalten Sie hier als Abonnent:in als Erste:r.

Jako předplatitel budete jako první dostávat nejnovější zprávy o dalším vývoji situace Corona v Pirně a v okrese.


Lesen Sie auch die vorherigen Beiträge | Přečtěte si také předchozí příspěvky

Kommentar verfassen

Trage deine Daten unten ein oder klicke ein Icon um dich einzuloggen:

WordPress.com-Logo

Du kommentierst mit Deinem WordPress.com-Konto. Abmelden /  Ändern )

Twitter-Bild

Du kommentierst mit Deinem Twitter-Konto. Abmelden /  Ändern )

Facebook-Foto

Du kommentierst mit Deinem Facebook-Konto. Abmelden /  Ändern )

Verbinde mit %s

%d Bloggern gefällt das: